Startsida
Bildarkiv
Företag
Föreningar
E-post
Karta
Kommunikationer
Kommunkontor
Länkar
Nyinflyttad
Om Ånäset
Samhällsråd
Skola/barnomsorg
Visste Ni
Vädret
Korttids, GLÄNTAN
Enhetschef
Lundberg, AnnChristin
0934
14260
avdelning
 
14263
kortids sjuksköterska
 
14261
Vaktmästare
 
   
   
e.post
föreståndare
akbl@robertsfors.se

 

Äldreboende, NYSÄTRAGÅRDEN
Boendechef

0934-

14270
Vaktmästare
Fax
0934-
14274
e.post
boendechef
Hemtjänst / Hemvårdsteam
HEMTJÄNST
 
Ansvarig för hemtjänsten i Robertsfors kommun
äldreomsorgschef Ewy Andersson, tfn 0934 - 140 36, eya@robertsfors.se
Enhetschef norra, träffas 8.30-10.00
0934-14282
Arbetsterapeut/sjukgymnast  norra
0934-14516
Enhetschef-personliga assistenter
0934-14225
Har du svårt att klara de dagliga sysslorna hemma eller din livsföring i övrigt på grund av ålder, sjukdom eller handikapp kan du få hjälp av kommunens hemtjänst.Hemtjänsten är till för alla åldrar och ska hjälpa dig att leva ett självständigt liv.En biståndshandläggare kommer hem och bedömer, i samråd med dig, vilken hjälp du behöver. Det kan gälla personlig omvårdnad eller insatser av servicekaraktär, t ex städ, tvätt, inköp, städning och tvätt mm Du kan också efter bedömning erhålla;
* trygghetslarm
* färdiglagad mat hemkörd (matdistribution)
* ledsagarservice
* anhörigavlösning
* växelvård/avlastning
 
   

© jetranger 2014, ansvarig utg. Ånäsets Samhällsråd