Startsida
Bildarkiv
Företag
Föreningar
E-post
Karta
Kommunikationer
Kommunkontor
Länkar
Nyinflyttad
Om Ånäset
Samhällsråd
Skola/barnomsorg
Visste Ni
Vädret
FÖRENINGAR I ÅNÄSET/NYSÄTRA 2015
    Nysätra Pistolklubb          20774
Bygdeå Församling, Nysätra          20010 Nysätra PRO 0934-21224
Bygdeå/Nysätra släktforskare          30314 Nysätra/Robertsfors MHF
         20088
Friluftsfr. Nysätra Lokalavdelning          21013 Nysätra Lokalavd. Rädda Barnen          28139
Gumboda båtklubb          10052 Nysätra Röda Korset          20561
Gumboda Hed - Folkfest          55133 Nysätra Trädgårdssällskap          20770
Gumboda/Ånäset Skytteförening          29103 Nysätra S-förening
         20955
Logen 1592 Trofast          20104 Näringsutveckling i Ånäset          20939
Mellanbygdens ryttarförening
0913-42046
Ostens Lager          14296
Nysätra EFS          20367 Pingstförsaml.i V.bottens Mellanbygd          20084
Nysätra Fröodlingsförening          20514 SPF Seniorerna Nysätra  
Nysätra Hembygdsförening          23051 Stiftelsen Tingshuset         
Nysätra IF          50041 Svensk Handel i Ånäset          20355
Nysätra Jaktvårdskrets          21084 Slöjdmakarna          20219
    Ånäset bioenergiförening          20690
    Ånäset Scoutkår av NSF         076-8486669
    Ånäset Utveckling Ekonomisk Förening          14296

Föreningar i kommunen


© jetranger 2015, ansvarig utg. Ånäsets Samhällsråd