till kommunene hemsida

 

TILLBAKA TILL STARTSIDA

 
Fagerlidens återvinningscentral  0934-14089   073-8472906
öppettider: mån 11.30-19.30, ons 7.30-15.30, tors. 11.30-19.30

KOMMUNLEDNING            
Kom.chef Karl-Johan Bergmark 140 07 karl-johan.bergmark@robertsfors.se      
Kom.råd Patrick Nilsson 140 08 pnn@robertsfors.se
     
      BIBLIOTEK    

    Bygdeå 143 09  
MEDBORGARSERVICE 141 00   Robertsfors 140 24, 140 19  

    Ånäset 205 90  
NÄRINGSLIVSERVICE 141 15  
   
      SOCIALTJÄNST    

    Soc.chef David Grahn 140 32  
UTVECKLING / INFORMATION     Soc.nänmd.ordf. K-Å Nilsson 070-6992228  
Utv/Projekt/Kultur 141 12  
   
Informatör 141 14        
Fritid/Ungdom 142 94        
Kultur 140 01        
Turism / Inflyttning 141 11        

    ÄLDREOMSORG    
TURISM     Chef Evy Andersson 140 36  
Turistinfo, Logen Sikeå 153 54   Medecinskt ansv. Ingela Lundberg 140 41  
Kulturrum, Ratan 311 32  
   
Ewa Forsman 140 01 efn@robertsfors.se HEMTJÄNSTINSATSER m m    

    Biståndshandl. Ånäset 8.30-9.30 142 81  
      Biståndshandl. R.fors  8.30-9.30 141 30  
      Biståndshandl. Bygdeå 8.30-9.30 142 69  

    Chef norra  8.30-10.00 142 82  
FRITIDSGÅRDAR     Chef södra 8.30-10.00 140 47  
Robertsfors The Globe 140 27   Anhörigkonsulent 140 91  
Ånäset Arnold 201 87   Fotvård 140 52  

    Korttidsb. Gläntan i Ånäset 142 63  
BADHUS     Chef Gläntan 142 60  
Simhallsföreståndare 141 55  
   

    ÄLDREBOENDE    
BARN O UTBILDNING     Edfastgården, boendechef 140 50  
Chef, Carin Elofsson 141 40   Lövlunden, boendechef 140 70  
Familjecentralen 142 90   Nysätragården, boendechef 142 70  

    Medecinsk enh. enhetschef 142 68  
SKOLOR    
   
Rektor Tundals åk. 1-6 142 31   INSATSER FÖR FUNKTIONSNEDSATT    
Rektor Tundals åk. 7-9 141 64   LSS-handläggare 8.30-9.30 140 35  
Tundalsskolan, skolexp. 141 70   Chef pers.assistenter 142 25  
Nybyskolan, skolexp. 142 30   Samordn.chef LSS 140 46  
Åkullsjöns skola 143 04   Dagcenter 102 97  
Bygdeå skola 142 51  
   
Djäkneboda skola 143 21   INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG    
Rektor Jenningsskolan 141 75   IFO-chef Hans Tjerngren 140 16  
Studievägledare Jennings 141 77   Socialsekreterare  8.30-9.30 140 00  

    Familjerådgivning, tidsbest. 090-14 05 30  
SKOLBARNOMSORG    
   
Rektor norra 141 71   FLYKTINGSEKRETERARE 142 93  
Fritids Skräddaren 142 58  
   
Rektor förskola/fritida Central 142 31   SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR    
Fritids Fröjden, R-fors 140 67   Chef Tobias Rosencrantz 141 05  
Fritids Tundal, R.fors 141 88   Arbetsledare, fastighet 141 24  
Rektor Södra 142 51   VA abbonentärenden 141 08  
Fritids Stenen, Bygdeå 143 11   GVA-ing. Johan Hedlund 141 27  
Fritids Tallhöjden Djäkneboda 143 21   Gatukontorets förråd 141 26  

   
   
MUSIKSKOLA     ROBO 141 13  
Pelle Robertsson 141 60   Fastigh. ingenjör Mats Pettersson 141 04  

    Miljöinspektör 140 15  
FÖRSKOLOR     Byggnadsinspektör 141 03  

         
BARNOMSORG     Kostekonom 140 06  
Förskolechef 141 21  
   
Förskolechef 140 63   ÖVERFÖRMYNDARKONTORET    

    telefontid må,tis,tors,fre  9.30-11.45 090-161000  
FÖRSKOLOR          
Apotekaren, Ånäset 142 56        
Åkerbäret, Ånäset 142 57        
Dungen, Flarken 142 89        
Lillebo, Överklinten 143 03        
           
Lillberget, Robertsfors 142 27        
Skogsgläntan, Robertsfors 142 49        
Myran, Robertsfors 142 46        
Fyrklövern, Bygdeå 143 16        
Tallkotten, Djäkneboda 143 27        

         
FÖRÄLDRAKOOPERATIV          
Drömvallen, Sikeå 151 48        

         
KONSUMENT          
Skellefteå kommun 0910-7350000        
           
© jetranger 2015, ansvarig utg. Ånäsets Samhällsråd