Startsida
Bildarkiv
Företag
Föreningar
E-post
Karta
Kommunikationer
Kommunkontor
Länkar
Nyinflyttad
Om Ånäset
Samhällsråd
Skola/barnomsorg
Visste Ni
Vädret
SAMHÄLLSRÅDET I ÅNÄSET- FÖR BYGDEN OCH SAMHÄLLETS UTVECKLING
Ånäsets samhällsråd är en idell förening som bildades våren 1998. Den är religöst och politiskt obunden, med syfte att verka för Ånäsets utveckling och framtid. Föreningen är öppen för alla som delar rådets målsättning och följer dess stadgar
ÄRENDEN SOM SAMHÄLLSRÅDET JOBBAR MED
Röjning efter Flarkån och Kålabodaån, påbörjades årsskiftet 2002/03. Detta är ett jobb som är ständigt återkommande så 2006 fortsatte detta röjningsarbete och vi räknar med ett fortsatt röjande under 2008. Anslagstavlor för turistinformation har tillverkats och satts upp på två ställen i samhället. En gångbro över Kålabodaån söder om reningsverket är nu invigd och klar ,belysning med 8 ljuspunkter är också monterat och togs i drift oktober 2008.Skrotinsamlingen som blev klar under hösten 2008 gav 26 082 kronor. Ny lekpark togs i bruk sommaren 2010.
Skrotinsamling 2010 inleddes under hösten och kommer att fortgå under hela 2010, och en bit inpå 2011, en första hämtning av skrot inbringade ung. 17000 kr, skrotinsamlingen fortlöper under 2012-20.....
Ni som har synpunkter och ideér om hur samhället kan bli bättre, hör gärna av Er till någon i styrelsen.
     
STYRELSEN 2016
fr.v Tore Fredriksson, Ulrika Andersson, Maria Hollström, Erland Robertsson, Johanna Lundström och Johanna Sahlén.

Ordförande Robertsson, Erland +46703574243 e.post: anasets.samhallsrad@gmail.com
Kassör Andersson, Ulrika    
       
       
       
       
       
       

PROTOKOLL I PDF
  130409 120209 101104 100304
  130307 111119 101014 100121
  130205 111013 100826 091119
  121204 110915 100701 091029
  121031 110620 100617 090922
  120906 110505 100520 090825
141021 120613 110420 100429 090518
140923 120523 110328 100415
140506 120418 110303 100415K 090423
140408 120327 101202 100325 090423K 

© jetranger 2016, ansvarig utg. Ånäsets Samhällsråd