Startsida
Bildarkiv
Företag
Föreningar
E-post
Karta
Kommunikationer
Kommunkontor
Länkar
Nyinflyttad
Om Ånäset
Samhällsråd
Skola/barnomsorg
Visste Ni
Vädret
VISSTE NI ATT
världens största osthyvlar finns i Ånäset.  Hyvlarna är placerade vid södra infarten till samhället
Fritiof Hansson (Frille)var den förste också den siste polisutbildade fjärdingsmannen i bygden, sedan han genomgått statens polisskola i Stockholm 1936
C. Häggström var den förste i Nysätra att skaffa bil, bilen var en T-Ford, 1911 års modell. I början var det svårt att tämja T-fordens alla reglage och 20 hästar under huven. Bilen såldes 1919 till en snickare i Robertsfors
Axel Järström anställdes som den förste föreståndare på Nysätra Handels AB (1906-1922) Han fick en tämligen god årslön, 800 kr, och dessutom 10 % av nettot
Tingshuset byggdes under åren 1896-1902 och att kostnaden blev 35 600 kr. Herman Rogberg blev den förste häradshövdingen på det nya tingsstället
Carl-Olof Rosenius föddes i Ånäset den 3 februari 1816 och att fadern var komminister i Nysätra församling åren 1814-1817
Göran Stenlund en av de mest folkära andliga sångarna härstammar från Ånäset, en plats dit han gärna kom tillbaka under årens lopp. Han föddes 1920 i Ånäset som ett av tio syskon. Huset som stod nedanför nuvarande vattentornet, finns inte längre kvar. Göran Stenlund dog midsommarafton 1988, men hans musik lever vidare
1952 flyttade Aino och Lars Tigerstedt till Ånäset där Lars blev distriktläkare. Aino tog hand om hem och barn och engagerade sig i föreningsverksamhet, bl a som Rädda Barnens ordförande i Ånäset.
Aino hade länge drömt om att få resa till Nepal, så med äldste sonen kom hon iväg 1968. I Pokharalägret och Chialsalägret uppe i Himalajas bergstrakter mötte hon de tibetanska flyktingar, bortglömda av världen, som hon sedan dess ägnat så mycken energi och tid åt att hjälpa.
     
Läkare i Nysätra
Den förste långtidsanställda läkare i Nysätra var Jonas Risberg född 17 jan 1810 och med dr 1841. Han var son till prosten Johan Risberg i Nysätra. Det var allmänt känt att när man rådfrågade honom skulle man ta hänsyn till glasögonens placering på näsan. Satt de längst upp var han nykter, och då misstrodde man allmänt hans ordination. Hade de halkat ned till nästippen, var han så överförfriskad, att man inte tordes konsultera honom. Men satt de mitt på näsan, var det så där lagom, och då var han den skickligaste läkaren i hela Norrland (källa:Ånäset genom Tiderna)
Nysätra kommun
Sedan 1820 hade Nysätra varit egen kommun, men då statsmakterna under 1970-talet kom med den stora reformen rörande kommunsammanslagningar, fanns det inte något annat att göra för Nysätra än att gå ihop med Bygdeå i den nya storkommunen Robertsfors.
I mitten av december 1973 kunde ordf. i Nysätra kommunfullmäktige, Hugo Brännström, slå klubban i bordet för sista gången före den ofrånkomliga sammanslagningen
     
FRÅN ÅNÄSET TILL
Skellefteå är det
    65 km Piteå   140 km
Umeå
    68 km Luleå   209 km
Kiruna
  540 km Riksgränsen   660 km
Lycksele
  135 km Tärna   380 km
Hemavan
  418 km Sundsvall   341 km
Östersund
  433 km Åre   521 km
Gävle
  548 km Stockholm   731 km
Göteborg 1061 km Malmö 1269 km

© jetranger 2015, ansvarig utg. Ånäsets Samhällsråd